д-р Александар Ванов д.м.

Приемни часове:

  • понеделник :  14.00 ч. до  16.30 ч.
  • четвътрък :  8.00 ч. до 14.00 ч.

Образование:

Висше , медицински университет Плевен диплома № 093093 рег.№ 815/2011 г.

Специалност:

Урология: Диплома № 021769

 

Членство в научни организации:

Курсове и специализации:

Контакти :

за записване : 064 / 830-930

GSM : 0878834838

e- mail : aleksandar.vanov @yahoo.com