Проф. д-р Николай Христов Колев, уролог

Приемни часове :

  • понеделник: 14.00 ч. до 18.00 ч.
  • сряда: 08.00 ч. до 13.30 ч.

Проф. д-р Николай Колев извършва всички минимално инвазивни и неинвазивни оперативни и терапевтични методи в съвременната урология, с фокус върху максимално щадящи пациента операции.

Проф. д-р Николай Колев е доктор по медицина със специалност „Урология“. Той е първият български уролог, сертифициран за работа с роботизираната хирургическа система da Vinci. През 2011 г. въвежда в България робот-асистираната урологична хирургия и обучава хирургични екипи.

Проф. Н. Колев е автор на редица авангардни методики в съвременното лечение на онкологични и други заболявания на органите на отделителната и мъжката полова система.

 

Професионални постижения:

Образование:

висше
гр. Плевен, Висш Медицински Институт 1986-1992 г

Специалност:

Членство в научни организации:

Членство в научни организации:

Курсове и специализации:

Научна дейност:

2012 г. – Придобита образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност урология въз основа на защитена дисертация на тема: „Практически аспекти на откриването и дисекцията на сентинелни лимфни възли при клинично локализиран карцином на простатната жлеза“. Диплома номер 25/20.09.2012 г     2013 г. – Началник на клиника по урология в УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, МУ Плевен
2013 г. - Доцент по Урология в Клиника по Урология на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, МУ - Плевен
2020 г. – Професор – МУ Плевен

За контакти: