Доц. д-р Страти Стоянов Стратев

Приемни часове :

  • сряда: 14.00 ч. до 18.00 ч.
  • четвъртък: 14.00 ч. до 18.00 ч.
  • петък: 14.00 ч. до 16.00 ч.

Име: Страти Стоянов Стратев

Служебен адрес:

УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен
Клиника по урология
Ул. “Г. Кочев” 8а
5800 Плевен, България
Тел./факс: +359 64 886 515

Академична кариера:

Участие в над 20 клинични проучвания:

Членство в ассоциации и организации: