Услуги

МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪРШВАНИ В
УРОЛОГИЧНА КЛИНИКА „УРОМЕД” Плевен

 

Прегледи по НЗОК и срещу заплащане

Хирургични интервенции