Работи с НЗОК

Ценоразпис

 Ц Е Н О Р А З П И С

 

 

НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪРШВАНИ В

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  „УРОМЕД- 21”  ООД – гр. Плевен

 

Утвърдил : Д-р Румен Коцев – управител

Считано  от : 10.04.2023 г./  съгл. Заповед № 4/10.04.202г.

 

 

Вид дейност:

Цена

1

Първичен преглед от специалист

80лв.

2

Вторичен преглед от специалист

50лв.

3

Първичен преглед от професор

120 лв

4

Вторичен преглед от професор

70 лв

5

Ехографско изследване на отделителна и/или полова система .

30 лв.

6

Трансректална ехография.

50 лв.

7

Издаване на етапна епикриза.

8 лв.

8

Издаване на копие от документи.

8 лв.

9

Урологична ЛКК.

15 лв.

10

Платена цистоскопия с  допълнителни консумативи (лок. анестезия,пром.течност и др.).

150 лв.

11

Цистоскопия с обща анестезия.

500 лв.

12

Цистоскопия с ВСД

30 лв.

13

Цистоскопия без ВСД

60 лв.

14

Биопсия на простатната жлеза.

580 лв.

15

Хистологично изследване на биопсичен материал.

40-110 лв.

16

Инстилации на пикочния мехур.

30 лв.

17

Дилатация на уретра.

30 лв.

18

Поставяне на постоянен катетър С ВКЛЮЧЕНИ консумативи.

40 лв.

19

Поставяне на постоянен катетър БЕЗ ВКЛЮЧЕНИ консумативи.

30 лв.

20

Смяна на нефростомен катетър/ цистостомен катетър.

100 лв.

21

Масаж на простатната жлеза.

15 лв.

22

Вземане на биологичен материал / кръв/.

2 лв.

23

Вземане на простатен и уретрален секрет.

15лв.

24

Пункция на хидроцеле.

120 лв.

25

Мускулна или подкожна инжекция.

6 лв.

26

Венозна инжекция.

8 лв.

27

Постаяне на лекарствен инплант.

20 лв.

28

Интракавернозна инжекция.

40 лв.

29

Поставяне на трайна венозна канюла и/или инфузия до 30 мин.

20 лв.

30

Венозна инфузия над 30 мин.

28 лв.

31

Сваляне на конци.

10 лв.

32

Електрокардиограма по желание.

20 лв.

33

Измерване на кръвното налягане по желание.

3 лв.

34

Проба за чувствителност.

6 лв.

35

Поставяне на силиконов катетър по ЗОК С ВКЛЮЧЕНИ консумативи.

50 лв.

36

Поставяне на силиконов катетър С ВКЛЮЧЕНИ консумативи.

60 лв.

37

Цистотонометрия.

150 лв.

38

Пълни уродинамични изследвания.

200-250 лв.

39

Урофлоурометрия.

50 лв.

40

Поставяне на цистофикс С ВКЛЮЧЕНИ консумативи.

350 лв.

 

ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ:

 

41

Сутура на кожна рана.

40 лв.

42

Електрокоагулация на кондиломи.

200-400 лв.

43

Пункция на бъбречна киста.

350 лв.

44

Френулотомия с местнa анестезия.

500 лв.

45

Френулотомия с обща анестезия.

700 лв.

46

Хидроцеле с местна анестезия.

1000 лв.

47

Хидроцеле с обща анестезия.

1200 лв.

48

Варикоцеле с обща анестезия.

1200 лв.

49

Крипторхизъм – едностранен.

1500лв.

50

Фимоза с местна анестезия.

950 лв.

51

Фимоза с обща анестезия.

1100 лв.

52

Орхиектомия – едностранна с местна анестезия.

800 лв.

53

Орхиектомия  - едностранна с обща анестезия и хист. изсл.

1400лв.

54

Орхиектомия – двустранна с местна анестезия.

1000 лв.

55

Орхиектомия – двустранна  с обща  анестезия.

1400 лв.

56

Операция при стрес инконтиненция на урината (ТОТ).

1800лв.

57

TUR, вапоризация на простатата.

2000-3000 лв.

58

Уретротомия интерна.

800-1100 лв.

59

Поставяне (смяна) на JJ протеза с местна анестезия, без консуматива

300 лв.

60

Поставяне (смяна) на JJ протеза с обща  анестезия, без консуматива

800 лв.

61

TUR, електрокоагулация на тумор на пикочния мехур.

1000-2000 лв.

62

Операция при парафином.

2000-3000 лв.

63

Свободна кожна пластика при парафином

4500-5500 лв.

64

Операция за полип на уретрата с местна анестезия.

750 лв.

65

Операция за полип на уретрата с обща анестезия.

900 лв.

66

Вазектомия

1400 лв.

67

Уголемяване на пенис с филъри.

1250 лв.

68

Липотрипсия на камъни в пикочния мехур.

900-1500 лв

69

Меатотомия с местна анестезия.

500 лв.

70

Операция за атероми на скротума с местна анестезия.

500-800 лв.

71

Операция за атероми на скротума с обща анестезия.

900-1100 лв.

Дата: 10.4.2023г.

Управител: Д-р Р. Коцев